Top
Menu Luk

Smartair-systemer betyder sikkerhed


På arbejdspladser, hvor ikke alt skal deles med alle medarbejdere, er det en fordel at bruge låsesystemer til at holde styr på sagerne. Tidligere har systemnøgler gjort dette for os, men med den teknologiske udvikling er der nu kommet elektroniske låsesystemer som smartair fra RUKO. Det giver helt nye muligheder for at bruge låsefunktioner i arbejdslivet.

Hvem skal have adgang?

Smartair-systemet kommer i forskellige former både til en enkelt dør, et større system eller med en opkobling via trådløse forbindelser, så man kan fjernstyre låsemekanismerne. Den mest basale ting at overveje ved systemet er dog, hvem der skal have adgang. På et hospital er det eksempelvis ikke nødvendigt at udstyre patienter med adgangskort eller -chip, men det er en stor fordel for medarbejderne. Det er også værd at overveje, om eksterne leverandører som rengøring eller elektrikere skal have adgang, eller om det er bedre, at de bliver lukket ind af personalet.

Ved at differentiere mellem hvem der skal have personlig adgang til arbejdspladsen, kan man højne sikkerheden, fordi det kun giver visse adgangsmuligheder til udvalgte personer. Giver man altid adgang til alle, kan man lige så godt undvære låsesystemet, da det mister sit formål.

Hvor skal adgangen gives til?

Når man har besluttet, hvem der skal have mulighed for at få adgang via systemet, skal man vurdere, hvad de skal have adgang til. Skal portøre have adgang til medicinskabet? Skal mænd have adgang til kvindernes omklædningsrum? Det er vigtigt at udvælge adgangsmulighederne for hver enkelt person eller persongruppe. På den måde kan man nemlig sikre sig, at personer, der ikke har noget at gøre et vist sted, heller ikke kan komme derind. Det er muligt at lave overordnede grupperinger af adgangsrettigheder, eksempelvis at alle medarbejdere skal have adgang til kantinen. Det er også muligt at detaljere helt specifikt, hvem der skal have adgang til hvor. Det kan være, at medarbejderne har personlige skabe på arbejdspladsen, eller at direktøren ikke vil have uventede gæster på kontoret.

Uanset hvad er der en enorm fleksibilitet i opbygning af systemet, så man kan opbygge det efter det behov, man måtte have i virksomheden.

Overvåg systemet – og hold sikkerheden

Der er situationer, hvor det kan være relevant at overvåge sit adgangssystem. Har et hospital eksempelvis installeret et smartair-system, hvor det er opdelt, hvem der har adgang til medicin eller specifikke medicinske afsnit, kan man via overvågningen se, om der skal justeres. Er der for mange, der kommer og går i medicinskabet? Er der læger, der bruger visse medicinske afsnit som en genvej til et andet sted? Nogle gange er der ikke en nem løsning, men andre gange kan overvågningen kaste lys på uhensigtsmæssige forhold i organisationen.

På et sted som et hospital eller et plejehjem kan det i sidste ende have indflydelse på patienternes eller beboernes helbred, og derfor er det vigtigt, at der hele tiden er fokus på, at de rigtige mennesker har adgang til de rigtige steder og bruger dem hensigtsmæssigt.

At få denne type overblik og indsigt er noget, der er blevet muligt med de elektroniske låse– og adgangssystemer.